Audit


Aceasta activitate este efectuata in conformitate cu Standardele Internationale de Audit (ISA) si/sau Standardele Romane de Audit, armonizate cu cerintele de reglementare impuse de legislatia specifica. Scopul acestei activitati este de a exprima o opinie independenta in raport cu anumite criterii de calitate.
Indiferent ca este impus sau voluntar, auditul situatiilor financiare anuale supune entitatile unui test sever, obiectiv si sistematizat. Rezultatul: identificarea eventualelor riscuri care pot afecta viitorul unei entitati si gasirea unor solutii pentru diminuarea si evitarea riscurilor identificate


Servicii audit:
•    Financiar
•    Situatii financiare
•    Contabil
•    Intern
•    Extern
•    Statutar
•    Fiscal
•    Fonduri europene / comunitare / structurale / nationale


Audit financiar


Auditul financiar presupune examinarea situatiilor financiare in mod profesionist si exprimarea unei opinii independente, facandu-se referinta la anumite criterii de calitate.
In ceea ce priveste activitatea propriu-zisa de audit, aceasta presupune:
- intocmirea de rapoarte de audit anuale (raport in forma scurta pentru Registrul Comertului si raportul in forma detaliata – scrisoare confidentiala), in conformitate cu Standardele Internationale de Audit, acceptate de Camera Auditorilor Financiari din România;
- analiza comparativa a principalilor indicatori financiari ai societatii;
- identificarea politicilor contabile cele mai adecvate;
- aprecierea auditului intern;
-etc.

Audit intern


Auditul intern este activitatea de examinare obiectiva a ansamblului activitatilor unei societati in scopul furnizarii unei evaluari independente a managementului riscului, controlului si proceselor de conducere a acesteia.
Acesta poate fi exercitat de catre persoane din interiorul societatii in cauza, dar se poate si externaliza catre o societate/persoana specializata si recunocuta de catre CAFR.
Obiectivele auditului intern sunt:
• de a verifica daca activitatea organizatiei este in conformitate cu politicile, programele si managementul acestuia, conform prevederilor legale;
• de a evalua cat de adecvate sunt controalele financiare si nefinanciare dispuse de conducerea entitatii economice, si daca acestea sunt aplicate si in ce masura, in scopul cresterii eficientei activitatii organizatiei;
• de a evalua cat de adecvate sunt informatiile financiare si nefinanciare furnizate conducerii entitatii economice, pentru cunoasterea realitatilor din organizatia respectiva;
• de a proteja elementele patrimoniale bilantiere si extrabilantiere ale organizatiei si de a identifica metodele de prevenire a fraudelor si a pierderilor de orice fel.


Audit statutar


Auditul statutar sau auditul legal presupune examinarea efectuata de un profesionist contabil competent si independent asupra situatiilor financiare ale unei entitati in vederea exprimarii unei opinii motivate asupra imaginii fidele, clare si complete a pozitiei si situatiei financiare precum si a performantelor obtinute de aceasta.


Audit fiscal


Auditul fiscal este necesar pentru:
• evaluarea reglementarilor prestabilite in vederea atingerii unui obiectiv dat ;
• evaluarea  comparativa dintre situaţia reală şi reglementarile prestabilite.
Conform ISO, auditul este „o examinare metodică realizată în vederea determinării dacă activităţile şi rezultatele relativ la subiectul examinat satisfac dispoziţiile prestabilite şi dacă aceste dispoziţii sunt puse în operă într-un mod eficace şi apt în vederea atingerii obiectivelor”.

Audit fonduri europene


Monitorizare si verificare a fondurilor nerambursabile

 

 

 

Contabilitate SRL

Societatile cu raspundere limitata (SRL) au obligatia sa conduca contabilitatea i

Read more...

Expertiza contabila

Activitatea de expertiza contabila presupune in general o activitate de cercetare

Read more...

Contabilitate PFA/ II/IF

Persoanele fizice autorizate, inteprinderile individuale si inteprinderile familial pot opta

Read more...